İnternet Erişimli Tekstil Sözlüğü

İndeks

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z |
 

Giysi boyları

Kısa giysiler –Piyasada mevcut standart giysi boyunun en kısasıdır, mini sıklıkla eteklerde ve elbiselerde kullanılır. Dörtte üç giysi boyu- kısa ve uzun giysiler arasındaki farkın yarısına ulaşır. Sekizde yedi giysi boyu- uzun giysilerin yaklaşık sekizde yedisi kadardır. Uzun Giysiler- bilinen en uzun standart giysi boyudur. Ekstra uzun giysiler- aynı tipteki uzun giysiden daha uzun boydadır, örneğin yerde sürünen bir etek. Giysinin figür üzerindeki boyu giysinin detaylı özelliklerini açıklamada temel oluşturur, örneğin diz boyunda palto.Genel Ortağı

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This project has been funded with support from the European Commission.
Site map  |  About web  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design