İnternet Erişimli Tekstil Sözlüğü

İndeks

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z |
 

Kimyasal Elyaf / lif

Kimyasal teknolojiler kullanılarak doğal ve sentetik liflerden üretilmiş tekstil lifleri için ortaklaşa kullanılan bir terimdir. Lif çekme işlemi bir çözeltinin veya eritilmiş bir polimerin bir jet (püskürtme başlığı) ile yerdeğiştirmesiyle liflerin katılaşması veya koagüle edilmesi ve bunun ardından diğer işlemlerle muamele edilmesi ile gerçekleşmektedir. Kimyasal bir lif ipek gibi filament lifi yada yün veya pamuk lifi gibi ştapel şeklinde olabilir. Rejenere selüloz liflerinin endüstriyel üretimi 19. yüzyılın sonlarında gerçekleştirilmiştir. Kimyasal liflerin gelişmesinde bir başka dönüm noktası olan sentetiklerin giyim alanında kullanılması 1930’lu yıllarda gerçekleşmiştir. Poliamid lifinin keşfedilmesi radikal değişimlere ve hızlı gelişmelere yol açmıştır, aynı gelişmeler poliakrilonitril ile gerçekleşmiş ve bir kez de 1940’lı yıllarda polyester lifinin üretiminde yaşanmıştır. Kimyasal lifler doğal liflerin yerine geçmese bile, üretim prosesleri sırasında pek çok özelliğin (örneğin kopma dayanımı ve kimyasallara mukavemet gibi) eklenebilir olması onları daha üstün kılmaktadır.Genel Ortağı

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This project has been funded with support from the European Commission.
Site map  |  About web  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design